Neštátne zdravotnícke zariadenie, vedúci lekár: MUDr. Ján KEHER
Jednodňová chirurgia úrazová a chirurgická ambulancia

Zoznam výkonov a výšky doplatkov

Abdukčný dlaňový obväz aj so škrobovou alebo sadrovou fixáciou 25 €
Ablácia nechta na prste ruky alebo nohy 50 €
Ablácia nechta s excísiou nechtového lôžka ruky alebo nohy 70 €
Aplikácia liečiv 5 €
Cirkulárny pohybový obväz kolena 25 €
Cirkulárny sadrový obväz drieku 35 €
Cirkulárny sadrový obväz krku, prípadne s ramenným popruhom vrátane opory pre hlavu 35 €
Cirkulárny sadrový obväz, ktorý siaha najmenej cez dva veľké kĺby (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok) 25 €
Cirkulárny sadrový obväz, prípadne ako sadrová ochrana 25 €
Dlaňový obväz s obsiahnutím najmenej dvoch veľkých zhybov (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok) pri opätovnom založení tej istej, nie novovytvorenej dlahy 20 €
Edukačná činnosť lekárom 10 €
Exstirpácia kožnej lézie do 2cm (odstránenie znamienka) 30 €
Exstirpácia kožnej lézie nad 2cm (odstránenie znamienka) 30 €
Injekcia intraarteriálna 5 €
Injekcia intraartikulárna 12 €
Injekcia intrakutánna, subkutánna, intramuskulárna 5 €
Injekcia intravenózna 5 €
Komunikácia v svetovom jazyku 10 €
Kontrolné vyšetrenie 20 €
Konzílium 50 €
Medikamentózne ošetrenie infiltráciou 5 €
Obväz hrudníka alebo Desaultov obväz s výnimkou obväzu pupka 14 €
Obväz s výnimkou rýchlych obväzov a sprejov, očných a ušných klapiek, trojuholníkových šatiek, hotových náplastí alebo hotových kravatových obväzov na rany 4 €
Odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie - 1 vyšetrenie 7 €
Odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie - 5 vyšetrení 15 €
Odber krvi do uzavretého systému 7 €
Odber krvi zo žily 15 €
Odber krvi, sedimentácia 5 €
Odňatie cirkulárneho sadrového obväzu 12 €
Odobratie kapilárnej krvi 5 €
Odobratie krvi venepunkciou 7 €
Odobratie, príprava a odoslanie sterového materiálu na cytologické vyšetrenie 15 €
Odobratie, príprava a odoslanie sterového materiálu na mikrobiologické vyšetrenie 7 €
Odstránenie cudzieho telesa uloženého pod povrchom kože alebo sliznice po vyhľadaní rezom 30 €
Odstránenie sutúry alebo stehov z veľkej rany 10 €
Odstránenie sutúry alebo svoriek z malej rany 10 €
Ošetrenie malej rany vrátane uzavretia rany 30 €
Ošetrenie veľkej rany vrátane uzatvorenia rany 50 €
Otvorenie abscesu ležiaceho povrchne pod kožou, sliznicou alebo excísia furunklu 40 €
Otvorenie abscesu, napríklad po BCG vakcinácii 40 €
otvorenie hlboko ležiaceho abscesu 50 €
Posúdenie pracovnej schopnosti na vlastnú žiadosť 50 €
Predpis liekov/vypísanie receptu 5 €
Prvé ošetrenie malej rany 15 €
Punkcia cysty, ganglia, serómu, hygrómu, hematómu alebo abscesu 15 €
Punkcia lakťového alebo kolenného kĺbu 20 €
Punkcia malého kĺbu 15 €
Punkcia ramenného alebo bedrového kĺbu 20 €
Rada, poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom - telefonická rada, recept 5 €
Rada, poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom, terapeutický postup 10 €
Sadrová rukavica, sadrový prst 18 €
Sadrová topánka 18 €
Sadrový dlahový obväz 18 €
Sadrový dlahový obväz pri opätovnom založení tej istej, nie novovytvorenej dlahy 10 €
Sadrový dlahový obväz, ktorý siaha najmenej cez dva veľké kĺby (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok) 25 €
Sadrový dlahový obväz, ktorý siaha najmenej cez dva veľké kĺby (rameno, lakeť, ruka, koleno, členok) pri opätovnom priložení tej istej, nie novovytvorenej dlahy 20 €
Sadrový obväz ramena a pleca alebo stehna a panvy (spika) 35 €
Škrobová alebo sadrová fixácia k obväzu ako dodatok k výkonom č. 201 a 204 15 €
Sledovanie pacienta po výkone na oddelení 15 €
Sondáž a (alebo) katetrizácia fistúl alebo chybne vytvorených ciest, systémov ciest alebo dutín, 10 €
Spevňujúci náplasťový obväz malého kĺbu 5 €
Spevňujúci náplasťový obväz veľkého kĺbu 5 €
Štandardné fyzikálne vyšetrenie jedného orgánového systému 30 €
Štandardné vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov 40 €
Štandardné vyšetrenie jedného orgánového systému 30 €
Sterilný odber venóznej krvi pri podozrení na vysoko infekčnú nákazu 10 €
Tvarovanie termoplastickej dlahy na profil končatiny, prípadne hliníkových dláh 20 €
Vykonanie jednoduchého zdravotného výkonu 10 €
Výpis zo zdrav. dokum. pre notára , súkromné účely, zamestnávateľa 10 €
Vyplnenie tlačiva na úradné účely 10 €
Vystavenie lekárskej správy, správy o úraze na žiadosť pacienta 10 €
Zavedenie katétra do periférnej cievy 5 €
Záznam dokumentácie v svetovom jazyku alebo jej preklad (1A4) 15 €
Zmena (napr. otvorenie, prestrihnutie, vsadenie dlahy, priloženie podpätku na chodenie, snímateľnej podošvy) cirkulárneho sadrového obväzu, ktorý nebol priložený v ten istý deň 12 €

VARIXY KŔČOVE ŽILI

Trápia Vás Varixy - kŕčové žily? Máte Varixy – kŕčové žily? Chirurgické a laserové centrum KEHER Žiar nad Hronom Vám ako jediné pracovisko na strednom Slovensku ponúka modernú liečbu tohto ochorenia laserom!

Trápia Vás Varixy - „kŕčové žily“?Varixy dolných končatínSpôsoby liečby varixov - kŕčových žíl

HEMOROIDY ZLATÁ ŽILA

Trápia Vás hemoroidy - zlatá žila? Máte hemoroidy – zlatú žilu? Chirurgické a laserové centrum KEHER Žiar nad Hronom Vám ako jediné pracovisko na strednom Slovensku ponúka modernú liečbu tohto ochorenia laserom!

Trápia Vás hemoroidy - „zlatá žila“?Hemoroidy - zlatá žilaAké sú prejavy hemoroidov?Laserová liečba hemoroidovStanovenie diagnózy hemoroidy - zlatá žilaBuron elastická ligatúraLaser - v celkovej anestézeLiečba hemoroidov - prístrojom Hemeron

CHIRURGIA VÝKONY

Chirurgické centrum Vám ponúka aj komplexnú chirurgickú starostlivosť. Pokiaľ máte problém, ktorý si vyžaduje chirurgické ošetrenie neváhajte a kontaktujte chirurgické centrum. Po vyšetrení Vám odporučíme najefektívnejšiu alternatívu liečby.

LETECKÝ LEKÁR

MUDr. Ján KEHER je oprávnený lekár vykonávať zdravotné prehliadky pre získanie preukazu zdravotnej spôsobilosti pre pilotov letúňov

Ako sa objednať na prehliadkuČo so sebouAko dlho to bude trvať ? Koľko ma to bude stáťAko mám postupovať keď k Vám prídem ?Tlačivá na stiahnutie

ONLINE OBJEDNANIE

Ordinačné hodiny
Pondelok - Piatok
7:30 - 17:00

Kontakt
KEHER - chirurgické centrum, s.r.o.
NsP Žiar nad Hronom, 1. poschodie
Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom

Tel.: +421 45 672 2922
E-mail: info@chircentrum.sk

E-mail

Heslo

Stránky www.chircentrum.sk prevádzkuje KEHER - Chirurgické Centrum, s.r.o.
Created by © 2000 - 2023 WebCreative.info
All rights reserved.
Online objednanie do našej ambulancie je možné vďaka systému mojlekar.eu
Pokiaľ už ste zaregistrovaný ako pacient na stránke mojlekar.eu stačí ak zadáte Vaše meno (email) a heslo a môžete sa ihneď prihlásiť a zadať si objednávku. Pokiaľ ešte nie ste registrovaný na mojlekar.eu , môžete tak bezplatne urobiť hneď teraz: Chcem sa bezplatne zaregistrovať teraz.